Thiết bị vệ sinh
bảng màu sơn
Bồn nước
Bồn Massage Xây 1.5M CAESAR MT0250
Bồn Massage Xây 1.5M CAESAR MT0250

Giá : 11,690,000đ 15,780,000đ

Bồn Massage Xây 1.7M CAESAR MT0270
Bồn Massage Xây 1.7M CAESAR MT0270

Giá : 12,110,000đ 16,327,000đ

Bồn Tắm Góc Caesar MT5120A Massage Xây
Bồn Tắm Góc Caesar MT5120A Massage Xây

Giá : 13,680,000đ 18,427,000đ

Bồn Tắm Góc Massage Caesar MT5150
Bồn Tắm Góc Massage Caesar MT5150

Giá : 17,140,000đ 23,102,000đ

Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm CAESAR MT5140
Bồn Tắm Góc Massage Chân Yếm CAESAR MT5140

Giá : 16,380,000đ 22,078,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5120
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5120

Giá : 6,810,000đ 9,097,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5132
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5132

Giá : 7,310,000đ 9,755,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5133
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5133

Giá : 7,680,000đ 10,360,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5140
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5140

Giá : 7,590,000đ 10,230,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5150
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5150

Giá : 8,310,000đ 11,198,000đ

Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5220
Bồn Tắm Góc Chân Yếm CAESAR AT5220

Giá : 7,640,000đ 10,285,000đ

Bồn Tắm Góc TOTO PAY1300PE/DB505R-2B 1.3M
Bồn Tắm Góc TOTO PAY1300PE/DB505R-2B 1.3M

Giá : 18,000,000đ 25,340,000đ

Bồn Tắm Góc Xây CAESAR AT5150A
Bồn Tắm Góc Xây CAESAR AT5150A

Giá : 6,910,000đ 9,217,000đ

Bồn Tắm Lập Thể CAESAR AT6270
Bồn Tắm Lập Thể CAESAR AT6270

Giá : 15,340,000đ 20,682,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT0770
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT0770

Giá : 14,460,000đ 19,492,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT0950
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT0950

Giá : 10,320,000đ 13,910,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6170
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6170

Giá : 11,240,000đ 15,152,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6250
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6250

Giá : 12,490,000đ 16,825,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6350
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6350

Giá : 12,130,000đ 16,338,000đ

Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6480
Bồn Tắm Lập Thể Chân Yếm CAESAR AT6480

Giá : 18,540,000đ 24,987,000đ

Bồn Tắm Ngồi Lập Thể CAESAR KT1150
Bồn Tắm Ngồi Lập Thể CAESAR KT1150

Giá : 18,190,000đ 24,507,000đ

Bồn Tắm Ngồi Lập Thể CAESAR KT1160
Bồn Tắm Ngồi Lập Thể CAESAR KT1160

Giá : 17,720,000đ 23,890,000đ

Bồn Tắm TOTO PAY1816HPWE#W/NTP005E Lập Thể
Bồn Tắm TOTO PAY1816HPWE#W/NTP005E Lập Thể

Giá : 70,200,000đ 83,970,000đ

Bồn Tắm 1.5M Chân Yếm CAESAR AT0150L/R
Bồn Tắm 1.5M Chân Yếm CAESAR AT0150L/R

Giá : 6,130,000đ 8,193,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.4M CAESAR AT0440L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.4M CAESAR AT0440L/R

Giá : 6,060,000đ 8,095,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.4M CAESAR AT0640L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.4M CAESAR AT0640L/R

Giá : 6,180,000đ 8,248,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0250L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0250L/R

Giá : 6,130,000đ 8,193,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0350L/R

Giá : 6,130,000đ 8,193,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0550L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0550L/R

Giá : 6,130,000đ 8,193,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT0650L/R

Giá : 6,300,000đ 8,407,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.5M CAESAR AT3350L/R

Giá : 5,990,000đ 7,997,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.6M CAESAR AT0460L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.6M CAESAR AT0460L/R

Giá : 6,360,000đ 8,487,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0270L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0270L/R

Giá : 6,390,000đ 8,528,000đ

Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R
Bồn Tắm Chân Yếm 1.7M CAESAR AT0370L/R

Giá : 6,390,000đ 8,528,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1604HPWE#GW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1604HPWE#GW Nhựa FRP

Giá : 183,920,000đ 220,000,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1604HPWE#MW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1604HPWE#MW Nhựa FRP

Giá : 193,120,000đ 231,000,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1704HPWE#GW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1704HPWE#GW Nhựa FRP

Giá : 125,400,000đ 150,000,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1704HPWE#MW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1704HPWE#MW Nhựa FRP

Giá : 125,400,000đ 150,000,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1804HPWE#GW/NTP011E Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1804HPWE#GW/NTP011E Nhựa FRP

Giá : 125,070,000đ 149,600,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1804HPWE#MW/NTP011E Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1804HPWE#MW/NTP011E Nhựa FRP

Giá : 125,070,000đ 149,600,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#GW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#GW Nhựa FRP

Giá : 131,680,000đ 157,500,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#MW Nhựa FRP
Bồn Tắm TOTO PJY1814HPWE#MW Nhựa FRP

Giá : 131,680,000đ 157,500,000đ

Bồn Tắm TOTO PJY1886HPWMNE#GW Nhựa FRP NEOREST
Bồn Tắm TOTO PJY1886HPWMNE#GW Nhựa FRP NEOREST

Giá : 148,780,000đ 182,330,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1560PE#P/DB501R-2B Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1560PE#P/DB501R-2B Ngọc Trai

Giá : 34,400,000đ 42,160,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1610HPTE#S Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1610HPTE#S Ngọc Trai

Giá : 39,240,000đ 46,940,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1610PTE#S Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1610PTE#S Ngọc Trai

Giá : 37,910,000đ 46,460,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#P/DB501R-2B Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#P/DB501R-2B Ngọc Trai

Giá : 38,320,000đ 46,960,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#S/DB501R-2B Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1710PE#S/DB501R-2B Ngọc Trai

Giá : 37,330,000đ 45,750,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1720HPWE#P/NTP003E Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1720HPTE#P/NTP003E Ngọc Trai

Giá : 130,890,000đ 160,410,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1720PWE#P/NTP003E Ngọc Trai

Giá : 125,490,000đ 150,110,000đ

Bồn Tắm TOTO PPY1724HPWE#P/NTP003E Ngọc Trai
Bồn Tắm TOTO PPY1724HPWE#P/NTP003E Ngọc Trai

Giá : 172,110,000đ 202,970,000đ

Các sản phẩm trên thietbivesinhvip.vn đều là các dòng có thương hiệu, có phiếu bảo hành theo tiêu chuẩn nhà máy. Quý khách hàng có thể ghé tại hệ thống showroom của chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn cũng như tận mắt xem được nhiều mẫu mã đa dạng và phong phú.
Showroom 1: 85 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
Showroom 2: 125 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM

Giao hàng miễn phí
Miễn phí giao hàng với đơn hàng trên 5.000.000đ.
Cam kết chính hãng
Sản phẩm chính hãng và được bảo hành chính hãng.
Chiết khấu hấp dẫn
Luôn có mức chiết khấu tốt nhất cho khách hàng.
Giao dịch an toàn.
Nhiều lựa chọn đi kèm chính sách bảo hộ khách hàng.
Đăng ký nhận thông tin và sự kiện tại Thiên Lộc

Nhận giao dịch chỉ bằng email, khuyến mại đặc biệt & độc quyền sản phẩm

CÓ CHỖ ĐỂ XE MÁY - Ô TÔ CHO KHÁCH HÀNG 
Showroom 1: 85 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
Showroom 2: 125 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM

giới thiệu

LIÊN HỆ

  • Showroom 1: 85 Bình Lợi, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TP.HCM
  • Showroom 2: 125 Bình Lợi, Phường 13, Bình Thạnh, TP.HCM
  • (+84) 0903.304.081
  • thietbivesinhthienloc84@gmail.com